OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kamenné more

 
 Kamenný skvost prírody
 
 
 
Ihračské Kamenné more.
 
  Na južnom okraji obce sa nachádza geologická lokalita, ktorá bola v roku 1993 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Ide o Ihráčske kamenné more, ktoré má plošnú výmeru 2,2 hektára. Predmetom ochrany je rozpadajúci sa sopúch, zvyšok prírodného kanála lávy. Jeho rozpadom vznikla sutina, ktorá vytvorila kamenné more. Je to následok terciálneho vulkanizmu, prevážne na báze andezitu. Prakticky tu vyúsťovala sopka a po stuhnutí andezitovej lávy vznikol útvar, ktorý sa teraz rozpadáva v prvej etape na veľké balvany. Je to zaujímavá rarita dnes už v dedine. Niekoľko metrov od rímsko-katolíckeho kostola sa teda nachádza vyhasnutá sopka.
  Samotný prístup k vyhasnutej sopke je cestou ku kostolu, pred schodmi ku kostolu je po pravej strane tabuľa, ktorá je osadená na začiatku prístupového chodníka na Kamenné more. Miestnym menom sa lokalita nazýva Liška.
  Vyvretá láva z vtedajšieho kráteru, Lišky neustále zalievala údolie aj smerom na dnešný cintorín až po Grúnik. Postupne sa vytvárala hrádza, ktorá prehradila údolie. Za hrádzou vznikalo úzke dlhé jazero napĺňané dažďovou vodou, stekajúcou po holých skalách doliny. Jazero pri hrádzi dosahovalo aj 15 metrov hĺbky a jeho dĺžka až 500 metrov. Dnešné Tále majú úrodnú pôdu z usadeného bahna jazera. Sopečná činnosť v Kremnických horách prebiehala pred 9 až 20 miliónmi rokov. Vytekajúca voda z jazera, za mnoho miliónov rokov neustále vymieľala koryto v lávovej hrádzi, až jazero vytieklo. Miesto po jazere poskytovalo mnoho výživy, aj preto sa sem nasťahovali pravekí ľudia o čom svedčia nálezy štiepených kamenných nástrojov, pravdepodobne z mladšej doby kamennej. 
 
Kamenné balvany tvorí hornina biotiticko - amfibolických a amfibolicko - boititických andezitov.
 
   
 
Biotit - tmavá sľuda vyskytuje sa vo vyvrelých a premenných horninách v pegmatitoch, vzniká kryštalizáciou prevažne z magmatu, hustota 2,7 - 3-4 , bod tavenia 800 - 850 0C.
Pegmatit - vyvrelá hornina hrubokryštalickej textúry.
Amfibol - je silikátový minerál vzniká v magmatických horninách, farba čierna až tmavo zelená.
Andezit - vyvrelá hornina sivej až tmavosivej farby s častými výrastlicami minerálov. V čase erupcii má 900 - 1100 0C.
 
 
                                                ######################################